• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home
25janSciaa

Free webinar: SCIA Engineer - Composite Design

Date: 25th January, Thursday 

Speaker: Ben Follet

Language: English

Register >>  

DC-Software Webinar 15.02.2018

Подготовка и укрепване на строителен изкоп с DC-Software - безплатен уебинар
Нова тема

- Анализ на устойчивост на откоси с DC-Slope
- Анализ и оразмеряване на различни типове укрепителни стени с DC-Pit
- Понижаване нивото на подпочвени води с DC-Dewatering
- Представяне и извод на резултат

Датa: 15 февруари 2018, от 16:00 часа

Прдължителност: 1 час

Лектор: инж. Йоана Димитрова

Регистрация >>
 allplanA_training1

А1. Въведение в Allplan Architecture - онлайн обучение

- Запознаване с интерфейса на програмата
- Създаване на проект със структура на сградата
- Интерфейси за импорт на данни от други програми
- Запознаване с функциите в модул Архитектура – изчертаване на едно разпределение на сградата – функции за стени, отвори за врати и прозорци, дограма, колони, плочи и т.н.

Дати: 7 юни 2018 г., 5 юли 2018 г., 9 август 2018 г.

Продължителност: 2 часа (90 мин. лекция, 30 мин въпроси и отговори)

Лектор: инж. Йоана Димитрова

Цени:
Семинарно: 50 лв. без ДДС
Индивидуално: 100 лв. без ДДС

Изтеглете програмата за обучение за работа с Allplan

 allplanE_training1

Е1. Въведение в Аllplan Engineering - онлайн обучение

- Запознаване с интерфейса на програмата
- Създаване на проект със структура на сградата
- Интерфейси за импорт на данни от други програми
- Запознаване с функциите в модул Архитектура – изчертаване на един кофражен план на сградата – функции за стени, отвори за врати и прозорци, колони, греди, плочи, стълби и т.н.

Дати: 6 юни 2018 г., 4 юли 2018 г., 8 август 2018 г.

Продължителност: 2 часа (90 мин. лекция, 30 мин въпроси и отговори)

Лектор: инж. Йоана Димитрова

Цени:
Семинарно: 50 лв. без ДДС
Индивидуално: 100 лв. без ДДС

Изтеглете програмата за обучение за работа с Allplan

 

| terms and conditions |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. All right reserved.