• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

c4dforstu
Cinema 4D за студенти и преподаватели

Независимо дали учите или преподавате, Cinema 4D разполага с необходимите инструменти и ресурси за да ви осигури летящ старт в професионалния 3D дизайн.

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3
Регистрирайте се в MyMaxon
Заявете образователен лиценз

Образователните лицензи на Cinema 4D се предоставят изключително за обучение на студенти и преподаватели в одобрени училища, колежи, университети и други образователни институции. Образователните лицензи не могат да бъдат използвани пряко или косвено за комерсиални или професионални цели.

След като се регистрирате в MyMaxon и изтеглите Cinema 4D, можете да попълните формуляра за кандидатстване за безплатен лиценз. Ще бъде необходимо да удостоверите статута си на студент или преподавател с документ (студентска карта или книжка със заверен семестър, уверение или др.).

След като заявката бъде одобрена (в рамките на 10 дни), ще откриете безплатния лиценз в раздел Лицензи (Help=>License Manager) в Cinema 4D. Докато заявката ви чака одобрение ще можете да използвате Cinema 4D в деморежим за период от 14 дни.

Как да кандидатствате за студентски лиценз на Cinema 4D: https://youtu.be/DsPbLlkcNTs
 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.