• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
product3technicalb3newsbg1comparison2
scia18SCIA Engineer 18 | Нови функции

SCIA Engineer 18 предлага многобройни подобрения и нови функции. Версия 18 издига SCIA Engineer на следващо равнище по отношение на лекота на използване, материали и връзка с други програми.


ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:
 • Подобрен начин на използване с усъвършенстван подход за по-ефективна работа и по-бързо научаване на софтуера (опростени настройки за анализ на изкълчване, нов 3D навигационен контрол и др.)
 • Усъвършенствани материали и подови системи, разширяващи набора от възможности за проектиране на комбинирани конструкции (бетон, армиран с фибри; автоматично оразмеряване на композитни подове, поддръжка на структурно стъкло и др.).
 • Подобрен информационен поток в BIM с обновени двупосочни връзки към Revit и Tekla Structures за по-добро детайлиране на стоманобетон и стомана.

scia18_01

Нови стандартни функционални настройки, които да ви помогнат по-бързо да започнете нов проект

 • Стандартно използваните функционалности са активирани по подразбиране
 • Функциите са прегрупирани, за да отразяват най-често използваните случаи
scia18_01

Автоматизацията по време на работа спестява време

 • На разположение е стандартно напречно сечение за всеки материал, избран в проекта
 • Товарното състояние, съдържащо собственото тегло се създава автоматично, позволявайки на потребителя веднага да изчисли модела от натоварване от собствено тегло
 • Автоматично се генерират комбинациите според нормите на база на избраните стандарти
 • Нелинейните комбинации могат лесно и директно да се генерират от съществуващите линейни обвивни комбинации
scia18_01
Оптимизирано меню и директен достъп да документацията за обучение
 • Дървовидното меню на SCIA Engineer е променено като изглед и поведение, за да осигури по-лесен достъп до отделните функции
 • Прозорецът ‘Project Manager‘, който се отваря при стартирането на SCIA Engineer вече предлага директен достъп до многобройни материали за обучение: видео уроци и наръчници ‘стъпка по стъпка‘, придружени с примерни проекти
scia18_01

Нов 3D навигационен контрол

 • По-прости и гъвкави view/pan/zoom операции
 • Директен достъп до модела в 3D прозореца
 • ‘zoom-all’ and ‘perspective view’ с едни клик
 • Прецизна навигация от всички страни на модела
scia18_01

Различни цветове за концентрирани, линейно и площно разпределени товари

 • Това подобрение дава възможност за лесно диференциране на различните типове товари в модела: концентрирани, линейно и площно разпределени товари посредством задаване на различни цветове
scia18_01

Опростени настройки за анализ на изкълчване

 • Всички въвеждания, отнасящи се до разстояния, изкълчване или деформации са обединени на едно място
 • Незабавна графична визуализация на промените в настройките за изкълчване
 • Ефективна работа чрез използване на изкълчвателни групи
scia18_01

По-бърз и ясен преглед на резултатите

 • Много по-бързо и опростено визуализиране на деформациите
 • Експорт на резултатите в  XML файл
 • Възможност за определяне на граничните стойности при проверка на 1D елементи
 • Прозрачно определяне на ексцентрицитета на опорите
scia18_01

Автоматичен дизайн и уникален извод на резултати за комбинирани конструкции

 • Използване на стоманени греди с големи отвори на база на публикациите на SCI
 • Автоматично оразмеряване на напречни сечения
 • Надписи на елементите на база на оразмеряването в план
 • Оразмеряване на елементи в дъга
 • Подробен и прозрачен извод на резултати
scia18_01

Нова опция за оразмеряване на армиран бетон с фибри

 • Поддръжка на Bekaert’s Dramix® стоманени фибри
 • Автоматично изчисляване на необходимото количество стоманени фибри
 • ULS и SLS проверки: капацитет, срязване, широчина на пукнатините, ограничаване на напреженията
 • Разширен нелинеен анализ на материала и геометрията
 • Възможност за разширяване на стандартната библиотека с въвеждане на други типове стоманени фибри
scia18_01

SIA 262:2013

 • Изчисляване на вътрешните сили
 • ULS оразмеряване на 2D елементи
 • ULS и SLS проверки
 • Проверки на сечението
 • Възможност за детайлиране
scia18_01

Разширени възможности за оразмеряване на продънване

 • Оразмеряване на продънване с въведена от потребителя армировка
 • Оразмеряването на продънване е съвместимо с нелинейните комбинации
 • Напреженията в бетона се вземат под внимание при определянето на VRd,c
scia18_01

Подобрения при оразмеряването на бетонови конструкции

 • Новите стандартни настройки отразяват най-честите случаи и улесняват процеса на работа
 • Разширената библиотека от заводски произведени армировъчни мрежи дава възможност за използване на тези от предпочитан доставчик
 • Оптимизираното управление на паметта на компютъра правят оразмеряването на стоманобетонни конструкции по-стабилно и бързо дори за много големи модели
scia18_01

Връзка с приложения за структурно стъкло и фундаменти /add-ons

 • Интегриран дизайн на структурно стъкло чрез модул, разработен от фирма ALLBIM NET
 • Връзка с външното приложение FD+ за анализ на фундаменти, разработено от FRILO Software GmbH
scia18_01

Tekla Structures

 • Двупосочен обмен на данни, позволяващ на потребителите безпроблемно да работят според BIM – от архитектурната концепция (Tekla Structures) до анализ и оразмеряване (SCIA Engineer) и детайлиране (Tekla Structures)
 • Подобрено задаване на материали и напречни сечения
 • Поддръжка на греди със сложна геометрия, като например по дъга и полилиния
 • Експорт на опорните реакции за подпомагане на изготвянето на детайлите във възлите с Tekla Structures
scia18_01

Revit

 • Експорт на армировката за 1D и 2D елементи
 • Експорт на натоварването
 • Поддръжка на етажни нива

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.