• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
product3technicalb3newsbg1comparison2
se17-new-image-710x347SCIA Engineer 17 | Нови функции

SCIA Engineer 17 предлага многобройни подобрения и нови функции, насочени към увеличаване на продуктивността.

С помощта на най-модерна технология новата версия на SCIA Engineer предоставя по-бърза скорост, повишена цялостна ефективност и прозрачност, за да Ви улесни както в ежедневната Ви работа, така и при по-сложни пректи.

Новоразработените подобрения обхващат пет области:
  • Оразмеряване на бетон: надеждно, цялостно решение за оразмеряване на бетонни колони, греди, плочи и стени посредством ефективен, логичен и спестяващ време работен процес
  • Оразмеряване на стоманени конструкции: по-бързо и икономично оразмеряване, ясни и подлежащи на проверка резултати
  • BIM: ефективно сътудничество с партньорите, управление на задачи в реално време
  • Натоварване и генератори на натоварване: лесно за проверка и по-гъвкаво автоматично задаване на натоварването
  • Цялостни подобрения: увеличена ефективност във всекидневната работа; отлично проследяване на поведението на конструкцията с помощта на нови, разширени опции за представяне и и по-широко интернационално приложение благодарение на добавени национални приложения към Еврокод
 

| Условия за ползване |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2018. Всички права запазени.