• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Клиенти

доц. Андрей Тоцев, катедра Геотехника, УАСГ ООД

toc

IMG_0257"В откритата в началото на 2009 г. лаборатория към катедра „Геотехника” на УАСГ са внедрени софтуерните продукти Allplan, Scia Engineer и DC-Software. Там се водят упражнения по предмети от специалностите „Земна механика“ и „Фундиране“, като програмите Allplan и Scia Engineer се ползват предимно от дипломантите, в чиято учебна програма са заложени. Стремежът ни е да дадем повече възможности на студентите и да скъсим дистанцията между нивото на образование и изискванията на фирмите. На практика, ако студентите не използват специализиран софтуер още по време на обучението си, те не са подготвени за професията си, тъй като фирмите изискват владеене на съответните програмни продукти. Тъй като интересът е огромен, имаме желание да разширим лабораторията, така че повече студенти да могат да използват програмите."

Cнимка: Откриване на компютърната лаборатория в УАСГ, 18.3.2009 г. 

pdf CAD технологии създват инженерно чувство у бъдещите специалисти PDF
Източник: сп. CIO, 14 септември 2008 г.
pdf Специализираният софтуер – част от съвременното обучение на строителните инженери PDF
Източник: сп. CIO, 22 септември 2011 г.

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.