• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References

Доц. д-р инж. Александър Трайков, АВТ консулт ЕООД

eng_traykov

"Софтуерът помага за усъвършенстване на метода, познанията и опита, който сме придобили през годините. С DC-Software сме улеснени, а резултатите, които получаваме, са по-обективни и надеждни. Програмата е интуитивна и лесна за използване, което е важно за потребителя. Другото предимство е свързано с възможността за изчисляване и оразмеряване на опорните конструкции в съответствие с различни норми. Фирма ИРМ и AVT Consult ще продължат да работят заедно по посока на по-широкото използване на възможностите на различните програми като Allplan например. Новите версии на програмата предлагат възможности, които ще са полезни на строителните инженери в бюрото". 

pdf DC-Software улеснява проектирането в АВТ консулт - PDF
Източник: сп. CIO, 17 септември 2010 г.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.