• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References

Инж. Маньо Манев, БИАС-М ЕООД

engmanev

bias"Системата DC-Software, ориентирана към задачи от областта на земната механика и фундирането, намира особено голямо приложение в работата на екипа, тъй като „Биас-М” проектира шлицови стени, пилоти и други подобни укрепвания. Шест работни места в „Биас-М“ са оборудвани с Allplan и по едно с DC Software и Scia Engineer. Предимство на софтуерните продукти е и възможността за визуализация, която те предлагат. В „Биас-М“ държат разработваните от тях проекти да са нагледни и представени по добър начин."

Укрепване на строителен изкоп с пилоти и анкери 

pdf Allplan улеснява проектирането на големи обекти PDF
Източник: сп. CIO, 14 септември 2009 г.

www.bias-m.com

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.