• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References

инж. Златка Плеснева, Аппра про ООД

eng_Plesneva

appra"Проектирането на арматурата с Allplan в 3D позволява проверка за засичане на прътите и пълен визуален контрол на наредената армировка, както и поправянето на пропуски и грешки преди финалния етап на разпечатване на проекта."Жилищна сграда, дървен покрив. Aрхитектура и фотореалистично изображение – Архитектурно студио ДИАЛ проект.


pdf  Аппра Про прилага малко популярни възможности на Allplan - PDF
Източник: сп. CIO, 17 септември 2010 г.

www.appra.info

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.