• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Клиенти

инж. Добрин Ефремов, Плана-Б ЕООД

Milev_01

yoda_03"При изпълнението на специфични инфраструктурни геозащитни проекти и решаването на задачи от сферата на земната механика и фундирането във фирмата се използват няколко специализирани софтуерни продукта на DC-Software Doster & Christmann, представяни у нас от фирма ИРМ. Сред актуалните проекти на ПЛАНА-Б, във връзка с които се използва специализиран софтуер, са например изследване на статиката на нова кейова стена в пристанище Бургас и стабилитетни изследвания на дълбоки котловини за промишлено строителство. Безспорно е, че програмните продукти ни спестяват доста време."

Изпълнение на укрепителни съоръжения по проект на фирмата 


 pdf Нестандартните проекти изискват специфичен софтуер PDF
Източник: сп. CIO, 15 септември 2008 г.

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.