• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References

арх. Васил Вълев, Архитектурно бюро Вълеви ООД

valev

valevopr-11

"Нашето архитектурно бюро повече от 12 години работи в посока на управление на строителния процес при проектираните от нас обекти по системата, възприета в Германия (от името и в интерес на възложителя), а от няколко месеца сме закупили и работим със специализиран софтуер – AVA програмата Allright на фирмата “Немечек”. Работата с AVA софтуер е практически продължение на проектантския процес върху обекта. На всеки архитект е ясно, че и при най-подробния проект не би могло в чертежите да се посочат всички изисквания, които имаме към изпълнението на отделните работи. Текстовете, с които се описва всяка от работите по обекта в AVA програмата (т.нар. дълъг текст), включват в себе си всички условия, които архитектът поставя към тях. Тези текстове се създават от всеки архитект напълно свободно в съответствие с неговите виждания, единственото изискване е те да са достатъчно ясни за кандидатите за строителство, за да могат правилно да остойностят работата."

Проекти на “Архитектурно бюро Вълеви” ООД

 
pdf  Специализиран софтуер помага на архитектите да управляват строителния процес PDF
Източник: сп. CIO, 14 септември 2007 г.

Специализиран софтуер за управление на процесите в строителството – решения за строителя и за проектанта
Източник: сп. CIO, 12 февруари 2008 г.http://walevi.com/

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.