• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References
Иван Вълчев, Парадокс Дизайн ООД

arch_Mishev

"CINEMA 4D ме грабна – в нея имаше всичко, което бях търсил и намирал в други, но тук то бе събрано в един продукт - прецизност, артистичност, възможност за органично моделиране, перфектно текстуриране с модула BODYPAINT 3D, анимиране и т.н. За мен това бе съчетание на най-доброто от няколко „свята". CINEMA 4D е програма, която независимо от това че има всички възможности на един добър 3D софтуер, дава възможност да си купиш само необходимата функционалност. Това е така заради уникалната организация на продукта – всички по-специфични възможности са организирани в модули, които можете да закупите или не."ATM_pr

pdf Прецизни и артистични 3D визуализации - мечатат на специалистите по дизайн PDF
Източник: сп. CIO, 15 септември 2008 г.

www.paradoxx-design.com

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.