• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References Architecture

Инж. Светослава Дацова, ДИК инженеринг 2003 ЕООД
DIK

"Allplan осигурява възможност за прехвърляне на файлове в различни формати и от различни софтуерни платформи, което подпомага процеса на взаимодействие с архитектите и другите специалности. В Allplan може да се работи в 2D и 3D среда, което позволява създаване на сложна геометрия, автоматично създаване на изгледи и сечения, по-лесно и прегледно армиране на отделните елементи, автоматично изготвяне на спецификации и др. Scia спомага за по-добрата подредба на изходните данни и осигурява по-добри възможности за визуализация, позволява на проектанта да изчисли всички елементи от конструкцията и да оптимизира размерите на сеченията и необходимата армировка, така че да понесат всички хоризонтални и вертикални натоварвания."

Проекти:

Многоетажна бизнес сграда, реализирана с помощта на Scia ESA PT
Бизнес център Витоша

pdf  ДИК Инженеринг 2003 реализира концепцията за интегрирано строително проектиране PDF
Източник: сп. CIO, 15 септември 2008 г.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.