• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References Architecture

Арх. Розалин Гьопсов
, АДКО - Розалин Гьопсов ЕТgiopsov-PR

giopsov_arch"Съобразно най-често изработва¬ните проекти, фирмата е закупила 2 работни места на Allplan – архитектурно и конструктивно. Ползвайки продукта вече четвърта година, трябва да подчертая, че той се държи изклю¬чително сигурно. Голяма рядкост е да „блокира”, но дори и тогава безпроблемно се зарежда повторно и не губи данни, което не мога да кажа за други продукти. Програмният продукт се отличава с точност и прецизност при проектирането, което е гаранция и предпоставка за качествено стро¬ителство."

Жилищни сгради с обществени обекти в партера, разположени в ЖК ”Южен”, гр. Пловдив


Обективни промени в икономическата ситуация и субективни начини за справяне с предизвикателствата
(Статията изисква регистрация в сайта на сп. CIO)
Източник: сп. CIO, 17 септември 2013 г.

 
pdf Използването на CAD система - задължително за съвременното проектиране PDF
Източник: сп. CIO, 14 септември 2007 г.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.