• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References


л. арх. Венета Тенчева, Oбщина Хасково

v_tencheva_larch

"Преди десетина години реших да търся програмен продукт за изготвяне на проекти за благоустрояване и паркоустройство. Единствената фирма, която предлагаше такъв софтуер, беше Nemetschek. С модула за ландшафтно проектиране работя от 2001 година. За този период, с всяка нова версия, която излиза на пазара, съм се убедила, че това е програмата, която предлага много възможности и с която мога лесно и ефективно да организирам работата си, да намаля времето за чертане и да се съсредоточа върху процеса на проектирането."

Благоустрояване озеленена площ Параклис “Св. Петка Българска”, гр. Хасково

park_has


 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.