• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References Engineering

Проф. д-р инж. Божидар Божинов,
управител на фирма “ГРУНД 1” ООД

photo_prof_Bozhinov"Във фирма „Грунд 1” ООД използваме DC-Software за решаване на разнообразни задачи във връзка с фундирането – предимно за оразмеряване на ограждащи конструкции на дълбоки строителни изкопи. Продуктът е лесен за използване, позволява въвеждането на различни схеми на подпиране и почвени условия, близки до действителното състояние на работата на ограждащите конструкции.

Резултатите от изчисленията се дават в табличен и графичен вид, много удобен за ползване. Важен въпрос е верността на получените резултати. Във фирмата са правени сравнения на получаваните резултати с действителните измервания на деформациите и напрегнатото състояние на ограждащите конструкции. Полученото съвпадение е в рамките на допустимото. По изложените причини сме на мнение, че софтуерният продукт може да бъде препоръчан за използване, като се продължават работите по усъвършенстване на основата на сравнения с натурни измервания при изграждане на подземни конструкции. Програмата е разнообразна и може да се използва и за други геотехнически изчисления, което предстои да се въведе в масовата практика на проектирането."

pdf DC-Software доказва предимствата си в практиката на Грунд 1 ООД, PDF

Източник: сп. CIO, 14 септември 2009 г.

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.