• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References
арх. Нели Домусчиева, притежател на Allplan Certficate C

nelly-D_Cnelli_d"Поради разполагането на сградата в градски парк реших да експериментирам с цел да открия близка до природата форма, която да позволява "навлизането" и "протичането" на зелената система в сградата. Създаването на пространства с подобен сложен математически модел, построяването им, взаимодействията помежду им и в крайна фаза, материализирането на тяхната геометрия във формата на чертежи би било твърде трудна задача без подходящ софтуер.

Allplan Nemetschek ми даде възможността да проектирам, давайки пълна свобода на мисълта си, а така архитектът се превръща в творец на изкуство без ограничения."

Център за развитие на танцовото изкуство, дипломна работа

 

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.