• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Клиенти Инженерно проектиране


доц. д-р инж. Чавдар Колев, ВТУ "Тодор Каблешков

apckolev"В програмите на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” обучението по информационни технологии традиционно е застъпено в широк политехнически спектър. Ректорът е заявил сред първите си приоритети радикалното разширяване на приложението на компютърните програми сред студентите и внедряването на най-добрите съвременни програми, създадени по света за работа по съответните дисциплини. За сведение, в нашите факултети се обучават инженери по различни специалности: комуникации, машинни, електрообзавеждане и енергетика, технология на транспорта, както и по икономика на транспорта."

доц. д-р инж. Чавдар Колев: ИТ трябва да бъдат най-важният приоритет в университетите
(Статията изисква регистрация в сайта на сп. CIO)
Източник: сп. CIO, 17 септември 2013 г.

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.