• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Клиенти Инженерно проектиране

инж. Камен Славнин, Структо ООД

slavnin-cv

"Настоящата Препоръка се издава като доказателство за професионалното отношение и коректност при автоматизирането на работния процес в „СТРУКТО“ ООД чрез въвеждането в експлоатация на следните програмни продукти: 1. Nemetschek Allplan 2015 – 3бр.

В търсенето на съвременно BIM решение, което да прилагаме при пространственото армиране на сложни сгради и съоръжения, и след съпоставяне на възможностите на различни продукти, избрахме Allplan. С помощта на екипа на дистрибутора за региона „ИРМ“ ЕООД успяхме в кратки срокове да започнем прилагането на продукта в реалната си ежедневна работа. В момента завършваме първия си проект в средата на Allplan: “Болнична сграда с обща площ над 5000 m2”. В процеса на проектиране бяхме впечатлени от плавната работа и бързата актуализация на графичните обекти дори и при наличие на значителен брой елементи в проекта.

Екипът на „ИРМ“ ЕООД е в състояние да осигури необходимата техническа поддръжа и консултации по отношение на внедряването и използването на предлаганите програмни продукти. Считам „ИРМ“ ЕООД за надежден партньор в развитието на проектантската ни дейност."

 pdf  Изтеглете препоръката в PDF

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.