• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References

инж. Константин Жипонов, EKJ Bulgaria

jipono-c

"Продуктите, които EKJ Bulgaria използва от гамата на DC-Software, са DC-Cantilever, DC-Pit и DC-Pilegroup. Mного сме впечатлени от лекотата, с която се работи с тези програми, разработени съгласно Еврокод. Интерфейсът е много удобен и бързо се свиква с него. Крайните резултати (изчисления и диаграми) са лесно четими и разбираеми. Софтуерът работи много бързо и ускорява работата многократно.

Препоръчваме Ви да се предвидят обучения, предвид използвани в програмите алгоритми, базирани на теории, които не са много популярни в България.

DC-Cantilever

Софтуерът е много удобен и дава много точни резултати при сравнение с ръчни изчисления и изчисления с друг софтуер. Това беше първият софтуер, който закупихме от гамата на DC-Software и въпреки, че за нас беше още нов и чужд софтуер и ни отне време да свикнем с него, сега не можем без помощта му.

DC-Pit

Нашата фирма работи по проекти предимно в скандинавските страни, където е много популярно да се използват шпунтови подпорни стени. DC-Pit ни помага да изготвим зададените ни проекти с нужното качество и в срок.

DC-Pilegroup

При по-тежки условия за строителство, където се прибягва до използването на пилотно фундиране, DC-Pilegroup ни е неизменен съюзник. Помага ни за по-доброто разбиране на конструкциите, което съответно води до по-високото качество на изготвените от нас проекти. "

 pdf  Изтеглете в PDF формат

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.