• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home Справка Инженерия

инж. Даниела Пенева, ВИА ПЛАН ЕООД

viap

Във фирмата използваме софтуера за устойчивост на откоси на DC-Software от 2013 г.

Оценяваме възможността да инвестираме в програмата, решаваща конкретни задачи, характерни за нашата работа. Избрахме DC-Slope не cамо заради преведените на български език менюта, но и заради удобния интерфейс и изходни данни.

Има възможност за работа, като са въведени изчисленията по различни стандарти, особено актуалния с българското законодателство Еврокод 7, а също и въведения миналата година Еврокод 8.

Надяваме се в бъдеще да намираме все повече млади специалисти, обучени за работа с DC-Software от лабораториите на УАСГ, ВТУ "Т. Каблешков" и МГУ "Св. Иван Рилски".


 pdf  Изтеглете препоръката в PDF

Във фирмата използваме

софтуера за устойчивост на

откоси с програмния продукт на

DC-Software от 2013 г.
Оценяваме възможността да

инвестираме в програмата,

решаваща конкретни задачи,

характерни за нашата работа.

Избрахме DC-Slope не cамо

заради преведените на

български език менюта, но и

заради удобния интерфейс и

изходни данни.
Има възможност за работа,

като са въведени изчисленията

по различни стандарти,

особено актуалния с

българското законодателство

Еврокод 7, а също и въведения

миналата година Еврокод 8.
Надяваме се в бъдеще да

намираме все повече млади

специалисти, обучени за

работа с DC-Software от

лабораториите на УАСГ, ВТУ

"Т. Каблешков" и МГУ "Св. Иван

Рилски".