• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References Engineering

Florea Nut Ioana, owner of NUTZ STUDIO, Romania

ioanaflorea_c

NUTZ STUDIO (film, animation and advertising production) uses Cinema 4D

"I am very satisfied with working with IRM Ltd. They are very good professionals taking great care of their clients. I have received wonderful and very prompt solutions to each little problem I had encountered, the prices are fair and the service is amazing.

I am sure I'll keep working with IRM in the future and I strongly recommend this company to everybody!"

Във фирмата използваме

софтуера за устойчивост на

откоси с програмния продукт на

DC-Software от 2013 г.
Оценяваме възможността да

инвестираме в програмата,

решаваща конкретни задачи,

характерни за нашата работа.

Избрахме DC-Slope не cамо

заради преведените на

български език менюта, но и

заради удобния интерфейс и

изходни данни.
Има възможност за работа,

като са въведени изчисленията

по различни стандарти,

особено актуалния с

българското законодателство

Еврокод 7, а също и въведения

миналата година Еврокод 8.
Надяваме се в бъдеще да

намираме все повече млади

специалисти, обучени за

работа с DC-Software от

лабораториите на УАСГ, ВТУ

"Т. Каблешков" и МГУ "Св. Иван

Рилски".
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2018. All right reserved.