• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home Справка

aрх. Владимир Ташев, управител, "АРКА СТУДИО" ООД

arca-c

Закупих Allplan през 2012 г. Фирмата ми притежаваше лиценз за ползване на продукта от по-рано, но аз никога не бях работил с него.

Със закупуването на новия продукт на Allplan 2012. в рамките на два работни дни получих обучение по основните команди за работа с програмата. Философията, вградена в създаването на продукта, както и работата с менютата, ми позволи само след два месеца и без допълнителна външна помощ да проектирам и създам 3D модели на комплекс от десетина фамилни сгради. Всъщност програмата е толкова гъвкава, че може да създадеш неща не по нейния стандартен начин, а използвайки други прийоми, вгадени в нея, за изграждане на обектите, особено в 3D.

Впоследствие закупих лицензи, включително 2015 г., и сега обмислям предложението за 2016 г.

www.arkastudiobg.com