• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

allplanengbuild-01234

Allplan Engineering Building

Allplan Engineering Building е BIM софтуер, оптимизиран за целите на проектирането на конструкции на сгради. Благодарение на директната връзка с платформата Allplan Bimplus, Allplan Engineering Building е цялостно BIM решение (до трето ниво). Софтуерът Ви помага да спестите време при проектирането и строителството и да спазвате бюджетната рамка. От виртуалния модел се генерират кофражни и армировъчни палнове с разрези, изгледи и визуализации, както и количествени сметки и спецификации. Моделът служи и като основа за конструктивни изчисления. Allplan Engineering Building опростява и ускорява проектирането и строителвтото, намалява грешките и води до по-добра комуникация на всички участници в проекта.

  • Моделиране, създаване на армировъчни планове и работни чертежи в един модел
  • 3D aрмиране на най-високо ниво - 3D моделът с армировка, фиксиращи елементи и напрегнати кабели, осигурява възможно най-висока степен на надеждност и яснота при проектирането.
  • Впечатляваща проектна документация – стойността на вложения труд изпъква благодарение на инструментите за оформление на чертежи и документи.

>> Нови функции в Allplan 2020

>> Нови функции в Allplan 2019-1

>> Нови функции в Allplan 2019

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.