• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало
  

Allplan Engineering 2018 - нови функции

 
Необходимите инструменти винаги под ръка

С новата лента за управление в Allplan Engineering 2018 бързо намирате точно тези  инструменти, от които се нуждаете за конкретната задача. Менютата са структурирани според ролята (архитектура, инженерно проектиране) и групирани по функции - моделиране, армиране или създаване на планове. Също като в подредена кутия с инструменти веднага намирате подходящите функции на точното място, готови за използване.

Actionbar_Structural


Правилно изобразяване на всеки екран
12Bildschrim-Darstellung


Allplan Engineering 2018 автоматично адаптира потребителския интерфейс към резолюцията на екрана, без значение какво устройство или монитор използвате. Това осигурява свобода при избора на работно устройство, съвместимост и удобство при работа с програмата.


Експорт на BIM данни посредством IFC4
12IFC-Export

С Allplan Engineering 2018 вече можете да споделяте с партньорите си по проекта всякакъв вид данни от информационния модел, включително обекти със свободна геометрия, без загуба на информация. Това значително увеличава качеството и прецизността на BIM модела. Използването на IFC4 позволява по-добър контрол върху BIM проекта и улеснява вземането на решения от страна на всеки участник в строителния процес.


Обмен на данни със SCIA Engineer с едно натискане на бутон
Datenaustausch-sciaengineer

С Allplan Engineering 2018 обменът на данни със софтуера за конструктивен анализ SCIA Engineer се извършва в една стъпка. Вече не се налага експорт и импорт на модела на конструкцията. Директната връзка между двата софтуера значително опростява връзката между проектиране и конструктивен анализ и съответно улеснява сътрудничеството в рамките на инженерния офис.


Ефективно управление на информацията

Allplan Engineering 2018  в комбинация с BIM платформата Аllplan Bimplus Ви помага лесно да управлявате обмена на голям обем информация по даден BIM проект. Можете да използвате Аllplan Bimplus за централизирано въвеждане на информация, която да се използва от различни специалности и системи през целия жизнен цикъл на сградата. Това Ви прави по-гъвкави при обработването на информацията и подобрява обмена на данни посредством IFC и Allplan Bimplus.


Интуитивен работен процес при създаване на кофражни планове

Асициативните изгледи в Allplan Engineering 2018 позволяват да правите промени в кофражните планове по отношение на всяка позиция – в модела, в определен изглед или разрез. Всички асоциирани планове и модели се актуализират автоматично, без файлът да бъде блокиран за други потребители. Това увеличва продуктивността при създаването на кофражни планове опростява работния процес и осигурява вярна документация.


workflows-intuitive-ansichten_structural

3D моделиране без компромиси

Благодарение на множество подобрения в областта на триизмерното моделиране можете да реализирате идеите си без компромиси - лесно, гъвкаво и с максимална прецизност. Новите функции включват едновременно модифициране на няколко свойства за форматиране на свободно моделирани триизмерни обекти, инструмент за моделиране на черупки и "B-spline" криви за лесно и гъвкаво създаване на извити форми.


3d-modeling-civil_ACTIVE


Армиране на конструктивни елементи със сложна геометрия в 3D

С Allplan Engineering 2018 лесно може да създавате 3D модел на армировката на черупки по сложна криволинейна повърхнина и елементи с променящо се напречно сечение, които се използват предимно при проектирането на пътни съоръжения. Тези 3D обекти са в съответствие с изискванията за BIM проектиране. Армировката се задава в различни напречни сечения, а разпределението и между тях се дефинира с необходимия брой траектории за описване на геометрията. В допълнение може да се запазват различни правила за полагане. Чрез тази информация софтуерът създава автоматично модела на армировката.


reinforcement_civil_ACTIVE12pyton-parts


Повтарящите се задачи отнемат по-малко време

С помощта на PythonParts в Allplan Engineering 2018 може да създавате собствени параметрични обекти. Комбинирайте основни елементи от предварително дефинираните библиотеки (колони, греди, фундаменти и стълби) според конкретните изисквания.

Нова опция: опростено сътрудничество посредством Allplan Shareallplan-share

С опцията Allplan Share и Allplan Engineering 2018 сътрудничите с партньорите си от цял свят, използвайки едни и същи данни. Allplan Share се базира на BIM платформата Allplan Bimplus и предлага допълнителни функции като преглед на модела, задачи и управление на промени. С Allplan Share намалявате административната работа и спестявате разходите за локален сървър.

Нови функции в предходни версии на Allplan

>> News in Allplan 2016

>> News in Allplan 2017

 


    Download free trial version of Allplan


pdf_sm   Системни изисквания

 

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.