• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home

Allplan - програма за онлайн обучение

online_training_allpan

Предлагаме програма за онлайн обучение за работа с Allplan Architecture и Аllplan Engineering. Обучението може да представлява интерес както за настоящи потребители на Allplan, така и за желаещите да се запознаят с принципа на работа и възможностите на програмата. Темите са разделени според профила на потребителите - архитекти и инженери. повече>>
 

| terms and conditions |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2018. All right reserved.