• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

bridge1962018

Allplan Bridge

Професионалното BIM решение за проектиране на мостове

Allplan Bridge е мощно софтуерно решение за параметрично моделиране на мостове във всички фази на проектирането - от първоначалната идея до завършения проект. Параметричният триизмерен модел предлага несравнимо удобство и гъвкавост по време на работа и значително намалява времето за проектиране. Проектирайте мостове по-ефективно:
  • Оптимизиран работен процес
  • Максимална гъвкавост и редуциране на риска от грешки при промени в проекта
  • Подобрен обмен на данни и работа в един инфомационен модел
Allplan Bridge е продукт, разработен в съответствие с изискванията на специалистите в проектирането на мостове от доказани експерти в тази област - Allplan Infrastructure team Graz.Създаване на модел без компромиси. Параметричното описание на 3D модела на моста включва плана на пътя, местоположението на моста и необходимите напречни сечения, което прави конфигурирането на модела бързо и ефективно. Сложна геометрия, включително двойно огъната крива на оста на моста и променящо се напречно сечение може да се създаде бързо с помощта на текстово въвеждане и формули. Например: потребителят трябва да създаде едно типово напречно сечение и Allplan Bridge акуратно ще изчисли вариантите на напречното сечение в съответствие с дефинираните таблици или формули. По този начин лесно и бързо се създава целият 3D на моста.

Бързо прилагане на промени. Allplan Bridge помага да управлявате неизбежните промени, които се налагат по време на процеса на проектиране на моста. Параметричното описание на модел е идеална основа за прилагане на промени. Те се задават само в елемента, който се редактира и всички останали свързани елементи автоматично се адаптират. Например: ако оста на пътя се промени, цялата геометрия на моста ще се промени съответно. Ако само едни конструктивен елемент се промени, само елементите свързани с него ще се преизчислят.

Безпроблемен обмен на данни. Интегрирането на данните за пътя, които се използват при проектирането на моста се постига лесно благодарение на отворената облачна платформа на Allplan - Allplan Bimplus. Проектантът на моста само трябва да вземе необходимите данни за пътя и да ги отвори в Allplan Bridge. За да се улеснят инженерите, има възможност моделът да се прехвърли в програма за конструктивен анализ. След приключване на моделирането мостът може да се отвори в Allplan Engineering за довършване на кофражните и армировъчни планове. В сравнение с класическите CAD решения за 2D чертане, работата с Allplan Bridge е много удобна и специфично ориентирана към нуждите на проектантите на мостове. Това води до чувствителна оптимизация на времето за проектиране. Allplan Bridge е оптимизиран за работа на повече от един монитор, като автоматично адаптира работното поле към характеристиките на екрана.

Интелигентна база данни. Allplan Bridge използва вградена база данни, която непрекъснато регистрира модификациите по време на работа. Този подход е от полза за проекти, които имат дълъг период на проектиране, като осигурява надеждност на данните по време на целия период.

От модел до планиране на времето за строителство. Параметричният модел на моста, който се създава в Allplan Bridge, се подразделя на отделни конструктивни елементи. Така може да бъде прехвърлен в Allplan Bimplus и да бъде свързан с атрибути за време. По този начин лесно се дефинират и визуализират етапите на изграждане.

Техническа поддръжка от специалисти в областта на проектиране на мостове. Разработчиците на Allplan Bridge са експерти в областта на проектирането на мостове с повече от 30 години опит.

Нови функции в Allplan 2019-1 >>

Tествайте пълната версия на Allplan Bridge >>

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.