• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало
  

ALLPLAN представя актуализация на своето BIМ решение 


Allplan 2019-1: Многобройни подобрения, нова функция за изтегляне на референтен модел от облачната платформа Allplan Bimplus, предварителен технически преглед на Visual Scripting и Point clouds, както и нови фyнкции в Allplan Bridge

Новата актуализация Allplan 2019-1 на BIM решението за архитекти и инженери Allplan предлага нови функции и опции, отнасящи се до обмена на данни и интердисциплинарното сътрудничество чрез Allplan Bimplus. Разработени са редица подобрения по отношение на бързината и стабилността на програмата. Allplan 2019-1 предлага и нова функция, свързана с технологията Visual scripting, която е на разположение като предварителен преглед. Не на последно място Allplan Bridge 2019-1 включва значителни нововъведения. повече >>


Нови функции в Allplan 2019-1

Изтегляне на референтен модел от Allplan Bimplus

 
В BIM проектирането обикновено всяка специалност създава отделен модел. Координацията на проекта се осъществява в облачно базирана BIM платформа, например Allplan Bimplus. В много случаи би било полезно, ако има възможност моделът на ваш партньор да бъде запазен като референтен модел. Allplan 2019-1 поддържа процедура, при която моделът заедно с атрибутите на елементите може да бъде изтеглен от Allplan Bimplus в Allplan. Обектите на сградата се запазват в отделен чертожен слой и по този начин ясно се отделят от вашите данни към модела. Елиминирана е възможността от промяна на референтния модел и нежелано връщане на модела в Allplan Bimplus.


Предварителен технически преглед 2 на Visual Scripting

 
Чрез използването на езици за програмиране, например Python, може да се създават параметрични модели и да се автоматизира начинът на работа. Тъй като са необходим основни познания за програмиране, много от потребителите на Allplan все още не са опитали тези възможности. С използването на Visual Scripting се постигат сравними резултати дори без познания в областта на програмирането. По тази причина определени елементи (възли) се полагат в работното поле в определен ред. Всеки възел изисква първоначални входни данни, които да изпълни или чрез тях да предизвика определени въздействия, които да доведат до изходен резултат. Генерираните стойности или обекти могат да послужат като входни данни в следващи възли. Чрез комбинация от възли се постига решение на много различни задачи, без да се налага писане на програмен код. Allplan 2019 притежава предварителен технически преглед на Visual Scripting. Версия Allplan 2019-1 включва Technical Preview 2 с подобрен потребителски интерфейс, допълнителни възли и повече примери.


Предварителен технически преглед на Point clouds

 
ALLPLAN в сътрудничество със специалистите по лазерно сканиране Scalypso създаде работен метод, базиран на облак от точки, който е достъпен за широк кръг потребители по един лесен и практичен начин. В сътрудничество със Scalypso е разработено допълнително приложение към Allplan, което вече е на разположение. С помощта на включения в приложението конвертор сканираните данни се импортират в различни формати – както от неутралния ASTM E57, така и от специфични за производителите формати като Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble и Zoller+Fröhlich. На разположение са и ASCII формати. Избраните 3D точки
след това се трансферират в проекта в Allplan. Потребителите на Allplan могат да закупят разширена версия, специално изработена за техните нужди на специална цена.


Нови функции в Allplan Bridge 2019-1

 
В Allplan Bridge вече е възможно да се зададе процесът на изпълнение, създавайки 4D модел. Мрежовият график първо се разделя на етапи на изпълнение и след това на отделни задачи,  например втвърдяване на бетона, напрягане или активиране на собственото тегло. По този начин сложни конструктивни процеси са прозрачни за всички специалисти, учстващи в процеса.


Изчисляването на характеристиките на напречното сечение е важна стъпка към създаване на аналитичен модел. Всички характеристики на напречното сечение, както и напречните сили за дефинираното сечение се изчисляват автоматично при активиране на съответната опция. Тази функция засега е на разположение само като предварителен технически преглед.


При дефиниране на напречното сечение може лесно да се използват параметрични стандартизирани и повтарящи се профили, например надлъжни закоравяващи елементи за стоманени и композитни напречни сечения. Първо параметрично се създава профил в отделно сечение или се импортира от потребителската библиотека. Позицията и броят на елементите се дефинира в последствие и елементите се полагат автоматично по ръба на напречното сечение.

Повече информация за Allplan 2019-1 ще намерите на продуктовите страници: www.allplan.com/architecture, www.allplan.com/engineering и www.allplan.com/bridge.


Allplan 2019-1 предлага нова функция Visual Scripting, която е на разположение като технически преглед. С помощта на технологията VS логиката на построяване на елементите е изобразена графично. Това дава възможност лесно да се описват сложни задачи.
Copyright: ALLPLAN GmbH

 
Allplan 2019-1 поддържа процедура, при която модели с включени атрибути могат да бъдат изтеглени от Allplan Bimplus в Allplan.
Copyright: ALLPLAN GmbH

    Изтеглете демоверсия на Allplan

 

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.