• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало Allplan Engineering Building New Features Allplan 2020


Нови функции в Allplan Engineering 2020

Visual Scripting - алтернативата на програмирането

Visual Scripting е идеален за параметрично моделиране на сложни форми, създаване на често използвани потребителски обекти и автоматизиране на работния процес. Вместо да изучават език за програмиране, потребителите визуално подреждат и свързват възлите.


video-e_visual_sculpting_10102019

Оптимизирано моделиране на колони

С оптимизираната функция за създаване на колони вече се създава напречно сечение със закръгления или скосявания на ъглите без да се налага да се изчертава сечението преди това. В допълнение на бързината на моделиране, последващото редактиране на колоните също е опростено.

columns_11102019

Нов моделиер за стоманени конструкции

Вече не се нуждаете от отделно приложение, за да моделирате стоманени конструкции. Колоните и гредите могат да се създават и модифицират с помощта на модерен потребителски интерфейс, базиран на палитри за свойства и ръкохватки.

video-stl-mdl_11102019

Чувствително намаляване на времето за моделиране благодарение на отместените равнини

Отместената равнина е свързана с друга равнина. Когато референтната равнина се промени, свързаната с нея отместена равнина съответно автоматично се променя, както и всички елементи, които зависят от нея. Това правило работи дори за няколко нива едновременно.

Повече свобода при надписване на оси

В Allplan 2020 има възможност осите да се надписват точно по начина, който предпочитате. Надписването се извършва в палитра или директно в модела.

 

Ново: Копиране по произволна траектория

Посредством функцията ‘Копиране по траектория‘ лесно се копират обекти по произволна траектория. На разположение са различни опции за дефиниране на разстояние или брой на копираните обекти и контролиране на ротацията на всеки от тях.

Атмосферно рендериране

С Real Time Renderer в Allplan 2020 вече можете да определяте различни светлинни температури - по топла, неутрална или по-студена. Светлинната температура от естествени източници като небето и слънцето се коригира посредством настройки на баланса на бялото. Изкривяванията напълно се елиминират благодарение на перспективата с две убежни точки.

rendtemperature-10102019

Асоциативни дименсии

С Allplan 2020 дименсиите се променят с всяка промяна на модела. Линейни и дименсии по окръжност винаги остават свързани с обектите. Когато се направи промяна, дименсиите автоматично сменят стойностите си.

Подобрения в работата с атрибути

Налице са множество допълнения и подобрения в управлението на атрибути, за да бъде работата с тях още по-удобна и последователна. Наред с другите новости, атрибутите вече могат да бъдат експортирани и като форматирани файлове в Excel. В допълнение палитрата с обекти е разширена, така че обектите вече могат да бъдат филтрирани по атрибут и оцветени за по-добър визуален контрол.Attributes--10102019

Адаптиран метод на работа при изгледи и разрези

Направени са многобройни подобрения в начина на работа с изгледи и разрези. Например някои от характеристиките на няколко избрани изгледа или разреза могат да се редактират едновременно.

 
 
Нов диалог за съкратени команди

Разработен е нов диалог за създаване на съкратени команди. Той прави задаването на бърз достъп до най-често използваните функции още по-удобно. Диалоговата кутия съдържа следните функции: Търсене, сортиране, филтър, запазване, импортиране и изчистване на съкратените команди.

shortcut11102019

Подобрена работа в екип

Повече стабилност, по-добра функционалност. Това са резултатите от оптимизираните опции на Allplan за екипна работа на няколко офиса – Мениджър за работа в група и Allplan Share. В допълнение на архивирането на проекти, обемът на данни, който се прехвърля по мрежата е редуциран. Това увеличава чувствително бързината на работа.

Разширяване на интерфейсите

IFC интерфейсът непрекъснато се доразвива. Пълната поддръжка на NURBS тела по време на импорта подобрява обмена на сложна геометрия. Различни атрибути се прехвърлят коректно по време на импорта и експорта. Интерфейсът към SketchUp вече поддържа формат 2018, експортът към CPIXML е актуализиран към версия 1.7.

Ефективна работа с облаци от точки

Разработен е нов плъгин в сътрудничество със Scalypso за обработка на облаци от точки в Allplan. С включения конвертор могат да бъдат импортирани данни от сканиране в различни формати - както неутралния ASTM E57, така и специфичните за производителите формати на Faro, Leica, Riegl, Topcon, Trimble и Zoller + Fröhlich, както и ASCII формат. След това избрани 3D точки могат да се прехвърлят към проекта в Allplan. Предлага се и разширена версия за по-интензивна употреба, съобразена с индивидуалните изисквания. С нея е възможно например да се изчисляват автоматично хоризонтални сечения, от които могат да се изведат прецизни етажни планове или модели на сгради, като същевременно се спестява време.

Импорт на UTM координати

Геодезическите офиси, институциите и строителните фирми все повече работят с UTM координати. Поради различното скалиране те са несъвместими със програмите за проектиране. Досега проектантите трябваше да разчитат на външни партньори за обмена на данни. С новите функции за импорт в Allplan 2020 тази трансформация може да се прави директно в програмата.

 

Тествайте безплатно

Изпробвайте безплатно неограничената версия на Allplan Engineering в рамките на 30 дни.

Системни изисквания за Allplan 2020.

 


dnld_button_en_hover

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2021. Всички права запазени.