• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home News Articles What is 5D BIM?
Какво е 5D BIM?

Различните измерения на CAD и BIM (Building Information Modeling) са тема, с която много архитекти, инженери и строители са запознати, поне до известна степен. Въпросът за 5D BIM привлича интереса на пионерите в областта на BIM, но за мнозина все още не е ясно какво означава, когато процесът излиза от рамките на 3D моделирането и какви са ползите от включването на повече измерения. Ето кратък преглед на различните нива, използвани в CAD и BIM.

1. 2D CAD – 2D чертане
Всички, които се занимават с проектиране и строителство, знаят какво е 2D CAD. Основните документи на всеки проект се състоят от двуизмерни чертежи, които изобразяват проекта от различни ъгли и с различни нива на детайлност. Проектантът използва CAD като цифрова чертожна дъска, а за да си представим сградата, трябва да свържем информацията от чертежите. Чертежите все още играят важна роля в проектите по метода BIM, особено когато става въпрос за високо ниво на геометрична детайлност или комуникация на строителната площадка.

2. 3D Modeling – триизмерно моделиране
С 3D моделирането се въвежда трето измерение. Триизмерната геометрия помага да се опише сградата точно и не оставя място за грешни интерпретации. Когато се създаде подробен триизмерен модел, не се налага отделно да се чертаят изгледи и разрези, както при 2D чертането. Тези изгледи могат да се изведат директно от модела. Когато се работи в 3D, потребителят може да завърта модела, да го разглежда от всеки ъгъл и дори да се разходи виртуално из сградата, преди тя да бъде построена. Работата с триизмерен модел е първата стъпка към предимствата, които BIM предлага.

3. 3D BIM – работен метод, базиран на модела
Методът на работа BIM е базиран на модела на сградата. С BIM триизмерните модели се превръщат в прецизни строителни компоненти посредством задаване на характеристики към всеки обект (например тип обект - „стена“). Обектите могат да включват допълнителна информация като вид материал или изисквания за експлоатационни качества. Това създава интелигентен модел, който подобрява управлението на информацията и комуникацията в проектите. BIM също така позволява отчитане и анализ въз основа на информацията, съдържаща се в модела, като например количества или обектни параметри.

4. 4D BIM – време
В зависимост от приложението BIM моделът може да бъде свързан с различни външни източници на информация и услуги. С 4D BIM времето се добавя към трите пространствени измерения (X, Y и Z) на компонентите и се свързва с дейности, включени в график. Например, производството на кофраж за фундамент би било една от първите дейности, свързани с компонентите на модела, така че четвъртото му измерение ще се появи в началото на графика на строителството. Посредством използване на времето като четвърто измерение, процесът на строителство може да бъде визуализиран и да се измери напредъкът спрямо модела на сградата. С тази информация строителният процес може да бъде по-добре планиран, симулиран и координиран, дори когато участниците в него са много.

5. 5D BIM - разходи
Петото измерение, което може да бъде свързано с BIM модела, са разходите. Добавянето на информация за разходите към компонентите на модела позволява прогнозиране колко пари ще са необходими за всеки етап. За управлението на строителните проекти е важно да се определи дали проектът се движи в рамките на бюджета и да се даде възможност за незабавно предприемане на коригиращи действия.

Ползи от BIM
Възможността да се осигури точно управление на времето и разходите въз основа на фактически данни с помощта на 4D и 5D BIM са само две от многобройните предимства на BIM. Тъй като BIM продължава да се развива, все повече и повече услуги също ще бъдат свързани с моделите. Въпреки това вместо да определят допълнителни „измерения“, експертите днес предпочитат да използват термините „случай на употреба“ или „метод“, за да предотвратят недоразумения и да поддържат ясна комуникация.

Източник: Allplan Blog
 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.