• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало
allplanengine22017-3features161nothing
    KV_ENG_Efficient_Intuitive_Workflows

МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕЛА
Абсолютнаточност благодарение на новия 3D метод

solid-modelling-1solid-modelling-2solid-modelling-3

              Extrude                                       Rail Sweep                                     Loft


Интегрирането на водещия в световен мащаб метод на моделиране Parasolid в Allplan Engineering 2016 предлага на потребителите голяма свобода и максимална прецизност при създаването и редактирането на 3D тела. Благодарение на по-голямата прецизност на 3D модела, качеството на проектирането също се повишава.


objektpalettehg   НАВИГАТОР ЗА ОБЕКТИ
По-добри възможности за преглед на информационния модел

Новият навигатор за обекти в Allplan Engineering 2016 предлага пълно, ясно изобразяване на всички компоненти на виртуалния модел на сградата с контрол на видимостта за елементи и групи елементи и с лесни за възприемане опции за редактиране на избраните елементи. В същото време потребителят запазва общия изглед на сградата, което е много полезно, особено при по-сложни проекти. 

 
feen3
  ПОДОБРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИРЕКТНА МОДИФИКАЦИЯ
Армировката се променя бързо и лесно

В Allplan Engineering 2016 директното редактиране на полагания на армировка е подобрено, така че позициите могат да се разделят по-лесно. В допълнение параметри като диаметър на армировъчни пръти, брой и разстояние могат да се променят директно в полагането.

 
multidisplay1    ПОДДРЪЖКА НА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСА НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МОНИТОР
По-голяма работна повърхност – повече контрол

Новата възможност за поддръжка на повече от един монитор в Allplan Architecture 2016 позволява потребителите да подреждат работни прозорци на повече от един монитор. Моделът, по който работим, може да е на основния монитор, докато останалите прозорци, като например разрези, изгледи и анимация, може да се изобразят на друг монитор.

 
 feen4   ОПТИМИЗИРАНИ ФУНКЦИИ
Разрез по крива

Функцията Разрез по крива вече е напълно асоциативна във Allplan Engineering 2016. Ако се редактира компонент, вече създаденият разрез автоматично се актуализира.

aenglast
БРИТАНСКА ИМПЕРСКА МЕРНА СИСТЕМА
При работа по международни проекти

Британската мерна система (която се използва и в САЩ) вече е интегрирана в Allplan Engineering 2016, така че потребителите да работят безпроблемно в инчове и футове и така да разширят възможностите си за работа по международни проекти. Allplan 2016 е и първата версия на Allplan, която се предлага с потребителски интерфейс на китайски език.

Преглед на новите функции в предишни версии на Аllplan:

 

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.