• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)

 

webiallplan

allplan-2016-architecture1 allplan-2016-engineering1


ALLPLAN MAKES BIM WORK

С Allplan 2017 може да се възползвате от големия брой подобрения в областта на моделирането, създаването на планове и по-голямата степен на автоматизация, най-вече при функциите за армиране. Allplan 2017 е дори по-стабилен и достъпен за усвояване от потребителя от всякога преди.

С версия 2017 на Allplan поставяме нови стандарти при проектирането на сгради и съоръжения, с особено внимание към интердисциплинарната работа.


engineering-startseite1 

engineering-startseite11 

Allplan Architecture

Обектноориентиран BIM / CAD софтуер за всякакъв тип сгради.
Allplan Engineering

Интегриран BIM / CAD софтуер за проектиране на конструкции.
 
 
pdf_sm    Cистемни изисквания
download  Свалете демоверсия на Allplan 2017 безплатно 
download    Allplan 2017 - System Test
 

С Allplan 2017 може да се възползвате от големия брой подобрения в областта на моделирането, създаването на планове и по-голямата степен на автоматизация, най-вече при функциите за армиране. Allplan 2017 е дори по-стабилен и достъпен за усвояване от потребителя от всякога преди.

С версия 2017 на Allplan поставяме нови стандарти при проектирането на сгради и съоръжения, с особено внимание към интердисциплинарната работа.

 

| Условия за ползване |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. Всички права запазени.