• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Начало

 

Условия за използване

 

Добре дошли на нашата интернет страница. Разглеждайки и използвайки я, Вие се съгласявате със следните условия:

  • Собственик на тази интернет страница е ИРМ ЕООД със седалище София 1680, бул. България 60/В/5.
  • Съдържанието на тази интернет страница е за Ваша информация и подлежи на промяна без предупреждение.
  • Нито ние, нито трети лица гарантираме за точността, навременността, пълнотата и надежността на информацията или материалите, които се предлагат или могат да бъдат намерени на тази интернет страница, за каквито и да било цели. Ние не носим отговорност за такива неточности и грешки, доколкото позволяват законите.
  • В тази интернет страница могат да се включват връзки към външни страници. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези страници.

Интернет правила

Информацията, която се съдържа в тази интернет страница, се предоставя от ИРМ ЕООД. Въпреки че се стараем да поддържаме информацията актуална и точна, ние не даваме никакви гаранции, нито пряко, нито по подразбиране за пълнотата, достоверността, надеждността, уместността или достъпността на интернет страницата или информацията, продуктите и услугите или графичните елементи, които тя съдържа.

Не носим отговорност за преки или косвени щети, загуба на информация или пропуснати ползи във връзка с използването й.

Въпреки че полагаме усилия, за да работи тази интернет страница безпроблемно, ние не носим отговорност, ако тя е временно недостъпна поради технически причини.

Авторски права

Тази интернет страница и нейното съдържание са със запазени авторски права, притежание на ИРМ ЕООД.

Забранено е възпроизвеждането под каквато и да е форма на част или цялото съдържание на интернет страницата освен в следните случаи:

  • можете да разпечатвате и да теглите материали за ваша лична и некомерсиална употреба.
  • можете да прекопирате даден материал за отделни трети страни само за тяхна лична информация но само ако посочвате интернет страницата като източник
Забранено е разпространението и използването на съдържанието на тази интернет страница с комерсиална цел освен с предварително писмено разрешение.
   
   
 

| Условия за ползване |                                                                                                                                          IRM Ltd. 2017. Всички права запазени.