• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Начало Новини Allplan - КИИП Варна

03092019


Презентация на Allplan Engineering и Allplan Bridge във Варна

Ръководството на КИИП Варна и фирма ИРМ организират представяне на продуктите Allplan Engineering (BIM софтуер за моделиране на конструкции на сгради) и Allplan Bridge - BIM решение за параметрично моделиране на мостове), което ще се проведе на 16.10.2019 г., сряда, в КИИП Варна.

ПРОГРАМА:
15:00 Представяне на Allplan Engineering - софтуер за конструктивно моделиране, детайлиране и строителна документация, което поддържа ефективно и целенасочено целия BIM работен процес.
 • Моделиране на конструкция чрез обекти, отговарящи на елементите на сградата
 • Бързо създаване на кофражни планове, свързани с модела
 • 3D армировъчни детайли, вкл. и в елементи със сложна геометрия
 • Извеждане на висококачествени чертежи, спецификации, количествени сметки и визуализация
 • Облачното решение Bimplus - оптимизиран BIM работен процес
 • Обмен на данни в различни формати, включително IFC, DWG, 2D и 3D PDF
16:00    Пауза

16:15    Представяне на Allplan Bridge - BIM решение за параметрично моделиране на инфраструктурни обекти
 • 3D параметрично моделиране на мостове с ос по крива в две направления и променящо се напречно сечение
 • Интегриране на етапите на изграждане на конструкцията като информация в модела
 • Параметрично моделиране на напрегнати кабели и планиране на последователността на напрягане
 • Обмен на данни посредством облачното решение Bimplus
 • Армиране на конструкцията в Allplan Enigneering – безпроблемен двупосочен обмен на данни между двете програми

   Изтеглете програмата в PDF формат

Лектор:
инж. Йоана Димитрова, продуктов специалист за Allplan и Allplan Bridge

Адрес: Зала „Конферентна“, КИИП Варна, бул. Цар Освободител 76Г

Вход свободен. Моля, регистрирайте се, като отбележите на коя презентация желаете на присъствате.


Регистрацията е затворена

| Условия за ползване | Поверителност |                                                                                                         ИРМ ЕООД 2018. Всички права запазени.