• join us on facebook
  • visit our channel
  • English (United Kingdom)
  • Bulgarian (Български)
  • Russian (Русский)
Home References Projects


инж. Мартин Максимов, Макс енженеринг ООД

"В практиката си използваме DC-Pilegroup като съвременен софтуерен продукт за решаване както на комбинирани пилотно-фундаментни конструкции, така и на пилотни фундаменти с отчитане на почвените условия и моделиране на конструктивни особености, близки до действителното състояние на работа на съоръжението. Достъпът до входно-изходната информация в програмата за разрезни усилия, пружинни константи и оразмеряване на армировката във фундаментите (ростверки), както и за корекции, е лесен и практичен.

Продънванията в комбинираната фундаментно-пилотна конструкция и етажните плочи са проверени с Frilo B6+ - програма за анализ на продънване."

   
DSC04732 DSC04819
DSC05466 DSC05520
DSC05545 DSC05874
Пилотно фундиране

 

 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.