• join us on facebook
 • visit our channel
 • English (United Kingdom)
 • Bulgarian (Български)
 • Russian (Русский)
Home About Career

 

Проектант - строителен инженер

Поради разширяване на дейността си търсим проектант - строителен инженер за офиса си в гр. София

Описание на позицията:
 • Работа по разнообразни международни проекти
 • Статически изчисления на конструкцията на сгради
 • 3D моделиране на конструкцията на сгради
 • Конструиране и изчертаване на кофражни и армировъчни планове на сгради със СБ носеща конструкция
Изисквания:
 • Висше образование специалност ССС (ПГС)
 • Познаване на Еврокод
 • Добро владеене на английски език
 • Умение за работа в екип
Нашето предложение:
 • Въвеждащо обучение
 • Предизвикателна позиция в международна фирма
 • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие
 • Конкурентно трудово възнаграждение, адаптирано към индивидуалното представяне

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете автобиография на български или английски език на адрес:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 

| Terms and conditions | Privacy |                                                                                                               IRM Ltd. 2021. All right reserved.